Nekultúrna spoločnosť

Zamysleli ste sa niekedy nad tým čo všetko toto slovíčko zahŕňa? Hudba, tanec, divadlo, film, sochy, maľby, fotografie, architektúru... Kdekoľvek sa len pozriete všade ju môžete vidieť, stretnúť sa s ňou....
Menu