Čo znamená prototyping?

Po fáze prototypovania nevyhnutne nasledujú: ·         štádiá preskúmania systémovej architektúry, ·         vývoja, ·         implementácie, ·         testovania konečného produktu. Prototypovanie je podľa niektorých vývojárov najdôležitejšou etapou vývoja. V štádiu prototypov malý...
Menu