Dá sa predať firma, ak o ňu jej vlastník už nemá záujem?

Ako sa môže podnikateľ zbaviť svojej firmy? Najčastejšie nás napadne, že ju jednoducho môže predať a prepísať jej obchodný podiel na nového vlastníka. Ale nie vždy a respektíve nie pri každej firme sa to dá! Pretože je to podobné, ako keď sa inzeruje nejaký produkt, tovar. Aby ho niekto kúpil, musí byť pre neho z toho alebo onoho dôvodu atraktívny. Nikto ho nekúpi len preto, aby míňal peniaze, musí mu táto vec priniesť niečo, čo splní jeho predstavy. A platí to vlastne aj pri predaji a kúpe firmy.

S tým rozdielom, že firmu alebo spoločnosť si môže podnikateľ založiť sám. Nie je to rýchly a ani jednoduchý proces, vždy je rýchlejšie kúpiť už existujúcu spoločnosť, lenže! Kúpiť existujúcu spoločnosť sa takémuto záujemcovi musí oplatiť. Ak má totiž tento existujúci projekt nevyriešené veľké pohľadávky, záväzky a dlhy či má za sebou neatraktívnu podnikateľskú históriu, jej kúpa môže byť výhodná len pre málokoho. Kúpi ju iba ten, kto uzná takúto kúpu z rôznych dôvodov za výhodnú, prospešnú pre neho samého a jeho podnikateľské záujmy.

súhlas, palec hore

  • Faktorom je napríklad aj to, či je konkrétna firma platiteľom DPH alebo nie je.
  • Tie, ktoré sú platiteľom DPH majú vyššiu šancu predajnosti.

Faktorom predajnosti je takisto atraktívna podnikateľská história firmy, jej zámer či napríklad aj vlastnenie licencií.

podnikateľ, stop, nie

Na Slovensku sú populárne spoločnosti s ručením obmedzeným. Existujú ale samozrejme tiež prípady, kedy je takýto existujúci projekt málo atraktívny a je malá šanca, že by vôbec zaujal niektorého z potenciálnych záujemcov. Vtedy je tu ešte cesta, akou je likvidácia sro, kedy sa začne takáto spoločnosť od základov „likvidovať“ a spolu s ňou zaniknú aj vzniknuté pohľadávky a záväzky voči jej majiteľovi. Je to účinný, ale pomerne dlhý a náročnejší proces. Niekedy však ide o to jediné, najúčinnejšie riešenie.

You may also like...