Talent vs. Tvrdá práca

Vraví sa, že na splnenie cieľu je potrebné mať aj kus talentu, no nevyhnutnosťou je aj tvrdá práca.
Veď ako by to vyzeralo, keby iba talent postačoval k úspechu? A naopak, ako by to vyzeralo, keby ľudia bez talentu, ale zato pracovitý, boli úspešnejší?

výkres

TALENT
Talent je niečo, s čím sa každý jeden z nás narodil. Niekto má talent na šport, niekto má talent na učenie, niekto je zasa talentovaný v umeleckom smere a niektorí sa nám zdajú byť talentovaní vo všetkom, čoho sa chytia. No stačí to?
Stačí mladému talentovanému futbalistovi iba hrať tak, ako vie, a ako mu to jeho talent a schopnosti dovoľujú? Alebo bude výkonnostne lepší a pre kluby atraktívnejší, keď bude mať aj prácou natrénovanú techniku a rôzne triky?
Talent je výborný základ, na ktorom sa dá ďalej budovať.

TVRDÁ PRÁCA
Usilovnosť, pracovitosť, tréning. Kľúčové slová a aj vynikajúce povahové črty pre človeka, ktorý má v pláne to dotiahnuť vysoko. No stačí človeku bez talentu na určitú činnosť iba tréning a jeho nadšenie z tej činnosti na to, niečo skutočne v danom obore dokázať?

piáno

V tomto prípade hovorím áno, usilovnosťou a tvrdou prácou sa dá dohnať všetko to, čo by mal pokryť talent. Len s tou výnimkou, že človek, ktorý je usilovný a dá do toho všetko, bude mať oveľa tŕnitejšiu cestu k úspechu ako človek s talentom, ale neskôr sa mu to všetko vyplatí. Zatiaľ čo talentovanému jedincovi v jednom momente bude chýbať určitý natrénovaný technický “skill”, jedinec zvyknutý na tvrdú prácu sa vrhne do trénovania ďalšieho “skillu” a vyšvihne sa na rebríčku atraktívnosti v danom obore pred talentovaného jedinca.

kapela

Sumár

Talent nie je všetko. Je to skvelý odrazový mostík, no bez tvrdej práce nám talent nemusí priniesť taký výsledok, akého sme schopní. A talentu sa často jednoducho vyrovná tvrdá práca a usilovnosť, s ktorou sa popasujú silnejší a vytrvalí jedinci. Ak máme víziu, cieľ, ktorý nás napĺňa šťastím a vieme, že práve toto je to, čo chceme, a aj keď na to možno nie sme predurčení, môžeme to disciplinovanosťou a vytrvalým snažením dosiahnuť.

You may also like...