Vraví sa, že na splnenie cieľu je potrebné mať aj kus talentu, no nevyhnutnosťou je aj tvrdá práca.
Veď ako by to vyzeralo, keby iba talent postačoval k úspechu? A naopak, ako by to vyzeralo, keby ľudia bez talentu, ale zato pracovitý, boli úspešnejší?

výkres

TALENT
Talent je niečo, s čím sa každý jeden z nás narodil. Niekto má talent na šport, niekto má talent na učenie, niekto je zasa talentovaný v umeleckom smere a niektorí sa nám zdajú byť talentovaní vo všetkom, čoho sa chytia. No stačí to?
Stačí mladému talentovanému futbalistovi iba hrať tak, ako vie, a ako mu to jeho talent a schopnosti dovoľujú? Alebo bude výkonnostne lepší a pre kluby atraktívnejší, keď bude mať aj prácou natrénovanú techniku a rôzne triky?
Talent je výborný základ, na ktorom sa dá ďalej budovať.

TVRDÁ PRÁCA
Usilovnosť, pracovitosť, tréning. Kľúčové slová a aj vynikajúce povahové črty pre človeka, ktorý má v pláne to dotiahnuť vysoko. No stačí človeku bez talentu na určitú činnosť iba tréning a jeho nadšenie z tej činnosti na to, niečo skutočne v danom obore dokázať?

piáno

V tomto prípade hovorím áno, usilovnosťou a tvrdou prácou sa dá dohnať všetko to, čo by mal pokryť talent. Len s tou výnimkou, že človek, ktorý je usilovný a dá do toho všetko, bude mať oveľa tŕnitejšiu cestu k úspechu ako človek s talentom, ale neskôr sa mu to všetko vyplatí. Zatiaľ čo talentovanému jedincovi v jednom momente bude chýbať určitý natrénovaný technický “skill”, jedinec zvyknutý na tvrdú prácu sa vrhne do trénovania ďalšieho “skillu” a vyšvihne sa na rebríčku atraktívnosti v danom obore pred talentovaného jedinca.

kapela

Sumár

Talent nie je všetko. Je to skvelý odrazový mostík, no bez tvrdej práce nám talent nemusí priniesť taký výsledok, akého sme schopní. A talentu sa často jednoducho vyrovná tvrdá práca a usilovnosť, s ktorou sa popasujú silnejší a vytrvalí jedinci. Ak máme víziu, cieľ, ktorý nás napĺňa šťastím a vieme, že práve toto je to, čo chceme, a aj keď na to možno nie sme predurčení, môžeme to disciplinovanosťou a vytrvalým snažením dosiahnuť.

Previous post Tak tomuto sa hovorí výkon!
Next post Zábava a tvorba cez aplikácie
Menu