Čo znamená prototyping?

Po fáze prototypovania nevyhnutne nasledujú:
·         štádiá preskúmania systémovej architektúry,
·         vývoja,
·         implementácie,
·         testovania konečného produktu.

web design

Prototypovanie je podľa niektorých vývojárov najdôležitejšou etapou vývoja. V štádiu prototypov malý systém vytvára pracovný systém (možno neefektívne, s chybami a nie úplne). Počas prototypovania je vidieť podrobnejší obraz zariadenia systému. Používa sa v strojárskom a prístrojovom inžinierstve, programovaní a v mnohých ďalších oblastiach.

Zavádzanie prototypov do spoločností môže nastať len vtedy, keď manažment plne porozumie dôležitosti kvality. Kvalita ako súčasť firemnej kultúry predstavuje hodnotu pre každého zamestnanca. Oveľa viac si uvedomuje zavedenie prototypov vrátane spoločností, ktoré vyrábajú výrobky. Už využili dizajn a prototypovanie (možno aj spôsobom pokus a omylom). Na rozdiel od prvej skupiny, pre nich použiteľnosť produktu, dizajn používateľského rozhrania a prototypov už nie je vyhliadkou duchov. Pre nich je to skutočný spôsob, ako znížiť riziká, zlepšiť kvalitu výrobkov a zvýšiť lojalitu používateľov (tj kupujúcich) k ich produktu. Avšak nie všetci sú pripravení obrátiť sa na profesionálne spoločnosti, vytvoriť oddelenie alebo zamestnať, respektíve prenajať si špecialistu ale funkcie prototypovania radšej priradia projektovému manažérovi, vedúcemu atď.
Na získanie pozitívneho výsledku zo zavedenia prototypov je potrebné, aby spĺňali tieto požiadavky:

www stránky

·         Automatizované štandardné riešenia poskytujúce príležitosť k tvorivosti.
·         Umožňuje vytvárať interaktívne, podrobné prototypy, ktoré sú k dispozícii všetkým účastníkom projektu s možnosťou vykonávania zmien.
·         Silné a dostatočné argumenty v prospech prototypov. Výhody by mali byť vyjadrené v číslach.
Ak pracujete v strojárenskom či prístrojovom inžinieringu či ste programátor, určite si funkcie prototypov naštudujte – zíde sa Vám to a uľahčí Vám to prácu.

You may also like...