Fantastické výsledky celostnej medicíny

Dnes už nie je moderná medicína jediný spôsob, ako sa vyliečiť a predovšetkým odstrániť prapôvodnú príčinu ochorenia.

syringe-1884784_640

Do úvahy prichádzajú aj starodávne učenia v novom šate, ale s pôvodnými princípmi, ktoré chápu telo a dušu človeka ako jeden celok. Nazývajú sa celostná medicína a predstavujú tisícročiami overené múdrosti a učenie, ktoré neoddeľuje naše emócie, prežívanie, vnemy, vzťahy od prejavov fyzického zdravia. Chorobu na rozdiel od modernej medicíny nielen lieči, ale hľadá jej príčiny.

Vďaka nej spoznávame význam nášho vnímania reality pre naše fyzické zdravie, odhaľujeme silu a intenzitu vzťahov a ich vplyv na našu vnútornú rovnováhu a v konečnom dôsledku aj na naše zdravie. Takisto nás učí rozoznávať vplyv pozitívneho myslenia na civilizačné ochorenia, vie, že onkologické ochorenia sú reakciou nášho tela na dlhodobý nesprávny životný štýl a dáva nám signály ako predchádzať chorobám.

dance-3134828_640

Každý z nás je individualita, každý má vlastný biorytmus, fungovanie organizmu, imunitného systému a ako celok je každý človek jedinečný. Celostná medicína to chápe a nemá univerzálny prístup ako klasická medicína – dostaneš chrípku, musíš užívať lieky a ležať.

Celostná medicína vie, že telo nám pred vypuknutím choroby dávalo signály, len my sme ich nevideli a nedávali sme im dôležitosť. Múdri a vzdelaní ľudia si ich všímajú, vážia si svoje zdravie a vďaka poznatkom celostnej medicíny sa snažia viesť život v harmónii, v láske k sebe samému a k ostatným.

Celostná medicína má pre ľudstvo nesmierny význam a poznať jej zákonitosti je pre nás iba výhodou. Ak chceme byť vitálni, zdraví a šťastný, musíme pochopiť napríklad dôležitosť fungovania nášho čreva, ktoré celostná medicína považuje za náš riadiaci orgán. Srdce a mozog sú v tesnej blízkosti za ním a aj naše emócie sa považujú za základ správneho fungovania čreva spolu aj s prijatou vyváženou stravou.

V celostnej medicíne platí jednoduchá rovnica – telo a duša vytvára jeden celok a pozitívny vzťah k životu, pozitívne riešenie problémov, správne prežívanie emócií, harmonické vzťahy nám pomôžu udržať si pevné zdravie.

You may also like...