Najčastejšie metódy učenia cudzích jazykov

Reklama dnes odporúča desiatky metód, ako sa naučiť cudzí jazyk veľmi rýchlo. Je dobré nepodľahnúť tejto lákavej predstave. Dôležité je vybrať si spôsob učenia, ktorý vám vyhovuje.

učebnice

 Klasická metóda ponúka výučbu z učebnice, kde sa postupuje od úvodného článku na nové slovíčka a frázy, potom nasleduje trochu gramatickej teórie a zopár cvičení. Nasleduje ďalšia lekcia. Je to metóda gramaticko-prekladová, ktorá vyžaduje drinu a veľa času.

Dnešná doba však prináša iné metódy, ktoré sú zamerané hlavne na rýchlosť a pohodlie. Priama metóda nabáda: Učte sa ako malé deti! Nebifľujte gramatiku. Opakujte, ako počujete. Objavujte jazyk každodennou skúsenosťou.
Sugestopedická metódaprináša  veľa hier a dôsledné zapojenie všetkých zmyslov. Každý študent má svoju novú anglickú identitu – meno, príbeh … Súčasťou je počúvanie nahrávok v stave  hlbokého relaxu, ktoré je podmaľované hudbou v tempe largo.

lekce

 Metóda paralelného dvojjazyčného čítaniaodporúča čítať po anglicky. Ak prestanete rozumieť, na protiľahlej strane nájdete slovenský ekvivalent danej pasáže.
Metóda doslovného prekladu je menej obľúbená, no mnohí študenti sa jej domáhajú.  Nie vždy ju však možno použiť. Napríklad anglické how do you do sa doslovne preloží ako robiť vy robiť, čo nedáva v slovenčine zmysel.  Pomáha však pochopiť rozdiel medzi tým, ako si odovzdáva informácie Angličan s Angličanom a ako my.

tabule

Metóda čítania s postupným prechodom na originálny textvyžaduje výborne pripravené texty. Čítate si dlhší text tematicky veľmi zaujímavý, ktorý je natoľko strhujúci, že ho priamo hltáte. Prvá časť je napísaná celá po slovensky, posledná kapitola je už v angličtine. Angličtina pribúda pozvoľna a nenápadne tak, že to študent v pohode znesie.
Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek metódu, dôležité je nevzdávať to a vytrvať. Všetkého veľa však škodí. Nenúťte sa do učenia nasilu, aby ste si ho nesprotivili!

You may also like...