Najúspornejšie žiarovky: LED

Úsporné vlastnosti dnešných elektrospotrebičov a napríklad aj svetiel neboli vždy samozrejmosťou. Dnes sa však stávajú požadovaným štandardom, a to najmä v spojitosti so svetelnými produktmi, pretože tie sa následne budú starať o naše pravidelné osvetlenie. A pravidelná úspora energií je rozhodne tým správnym krokom, ako začať efektívne šetriť.

žiarovka svieti

Nemyslíme tým však nutnosť svietiť v obmedzených a minimálnych časových intervaloch. Šetrenie na osvetlení sa dá dosiahnuť bez akýchkoľvek obmedzení v prípade, ak siahneme po úsporných svetlách. Najefektívnejšie šetrenie prinášajú tie, čo využívajú technológiu LED, ako napríklad led žiarovky, medzi nimi sú obľúbené tiež typy gu10 led s bodovým žiarením.

Prečo sú led žiarovky vo všeobecnosti také úspornejšie?

  • Konkrétne tu vravíme asi o 90 % efektívnejšej úspore v porovnaní s klasickými svetlami. Veľký podiel má na tom technológia žiarenia, ktorá využíva svetlo emitujúce diódy.

Diódy sú súčasťou týchto najúspornejších svetelných produktov na dnešnom trhu. Sú zodpovedné napríklad za to, že led žiarovky sa nemusia rozpaľovať, prakticky je len potrebné, aby sa rozžiarili diódy. Je to energeticky veľmi nenáročný proces, vďaka čomu sa pravidelne šetrí elektrickou energiou a žiarovka s nízkym napätím dokáže emitovať rovnako jasné svetlo ako tie staršie, ktoré však boli energeticky oveľa náročnejšie. Už len preto, že sa museli rozhorievať a často krát boli až prehriate, zatiaľ čo „ledky“ do tepla odvádzajú asi len 20 % energií, zvyšok (80 %) ide priamo do emitovania svetla.

žiarovka, list

  • Žiarovka s označením LED je takisto ekologická. Neobsahuje ortuť a dá sa plnohodnotne recyklovať.

Pri výbere led osvetlenia sa pozornosť kladie na teploty farby. Teda viac, než na intenzitu sa tu spotrebitelia konkrétne zameriavajú na údaje označené v Kelvinoch, ktoré symbolizujú rozdielne teploty farby. Poznáme tri základné typy:

  • Teplá (3000 K), neutrálna (4000 K), biela studená (6000 K).

You may also like...