Stránka úradov práce

Robotu, či prácu by sme si mali hľadať aktívne alebo pasívne samy. Nikto nie je za nás už zodpovedný a ani úrad práce za vás nebude vyhľadávať najlepšie ponuky. Mali by ste si hľadať ponuky o prácu podľa vlastnej osi. Niekedy sa stane, že vám úrad práce ponúkne nejaké pracovné miesto, no nemusí ísť vyslovene o také miesto, ktoré si želáte. Odmietnuť ho môžete len s riadnym a overeným dôvodom. Keby ste nepovedali, že o také miesto jednoducho nemáte záujem, tak je pravdepodobné, že vás z evidencie uchádzačov o prácu vyradia, pretože nespolupracujete.

aplikace.jpg

Hľadanie práce nám má uľahčiť portál úradu práce, kde sa nachádza aj náš profil, ktorý si môže vyhľadať váš potenciálny zamestnávateľ, ak ste registrovaný na úrade práce. Ak nie ste registrovaný na úrade práce, tak sa môžete na tento portál zaregistrovať aj samy a hľadať si prácu pomocou neho. Pracovné ponuky bývajú aktuálne a oplatí sa na ne reagovať. Z pomedzi uchádzačov o prácu sa môžete odlíšiť tým, že si vymyslíte vlastný email, ktorý budete posielať potenciálnemu zamestnávateľovi, aby ho zaujal a vy ste sa tak trochu odlíšili od ostatných uchádzačov.
Napríklad na úvodnej stránke úradu práce môžeme vidieť, že aj študenti ekonomickej univerzity si túto stránku pochvaľujú, pretože si pomocou nej mohli nájsť brigádu popri štúdiu na ekonomickej univerzite.

poradci.jpg

Sú tam popísané aj ďalšie osoby, ktoré recenzovali danú stránku kladne. Prostredníctvom tejto stránky sa totiž zamestnalo veľké množstvo ľudí. Veľa z nich si dokonca našlo vysnívanú prácu, po ktorej tak dlho túžili a užívajú si každú chvíľu, ktorú v nej môžu stráviť.
Nie je teda na škodu, ak na túto stránku zaskočíte pár krát týždenne, keď už ste predsa doma nezamestnaný. Okrem tejto stránky samozrejme existuje aj množstvo iných, ale povedala by som, že táto stránka je taká najefektívnejšia a najserióznejšia vôbec. Množstvo inzerátov sa však na podobných portáloch aj opakuje, tak sa nezľaknite.

You may also like...