Zateplenie budovy sklenou vatou má svoje výhody

Sklená vata sa používa na zatepľovanie novostavieb, ale aj starších budov, ktoré nevyhovujú normám a potrebujú vrstvu tepelnej izolácie zo strany fasády. Definujeme ju ako minerálnu izoláciu, pozostávajúcu z piesku spolu s recyklovanými sklenými črepmi. Výsledkom je sklená vata izolácia, ktorá má tepelné, akustické vlastnosti a tiež je odolná proti požiarom.

štýlový dom, sklenené zábradli

Zateplenie sklenou vatou má svoje výhody, pretože v nej naraz získate akustickú, tepelnú izoláciu aj s protipožiarnymi vlastnosťami. Vata sa vyrába zmiešaním recyklovaných sklených črepov s pieskom, zmes sa potom nechá taviť pri vysokých teplotách. Ďalším krokom je vytváranie vlákien, tie sa ukladajú vedľa seba a tak vzniká pás sklenej vaty bielej farby. Až teraz prichádza na rad vytvrdzovacia fáza. Takto získaná izolácia má veľa fantastických vlastností, je nehorľavá, odolná voči vode aj rozličným chemickým látkam a tiež je sterilná.

Takto vyrobená vata je určená na zatepľovanie konštrukcií, ktoré by sme nemali mechanicky veľmi zaťažovať, napríklad pri zatepľovaní podkroví, šikmých striech, prevetrávaných fasád, priestorov medzi trámami stropov a podláh, podhľadov a priečok na vytvorenie nepriezvučnosti. Nová technológia, používaná pri výrobe vaty, má na svedomí jej prírodný vzhľad a žltohnedú farbu jej prepožičiava použitý druh spojiva. Nenachádzajú sa v nej ani žiadne bielidlá či umelé farbivá.

navrhovanie, výkres

Montáž a manipulácia so sklenou vatou by mali byť opatrné, pretože sa z nej oddeľujú drobné čiastočky skla a tie sa zabodávajú do tela a ich odstránenie je dosť problematické. Ochranné pracovné oblečenie je preto nevyhnutné, takisto rukavice a respirátor na zamedzenie vdýchnutia drobných čiastočiek. Dôležité sú aj okuliare na ochranu očí. Cena sklenej vaty je oproti porovnateľným produktom vyššia, no zatepľovanie sa vykonáva na rozličné druhy konštrukcií, a tak aj cena sa odvíja od týchto parametrov, teda rozmerov a zložitosti stavby.

You may also like...