Ženské pohlavie a práva

Ženy tvoria početnejšiu skupinu obyvateľov než muži. Voláme ich nežnejšie pohlavie, aj keď mnohokrát musia byť v niektorých aspektoch alebo obdobiach fyzicky či psychicky silnejšie než muži, napríklad počas pôrodu. Keď ženy žijú naplnený a bezpečný život, môžu naplno využiť svoj potenciál a šíriť okolo seba lásku. Keď sa cítia šťastné, môžu byť produktívnejšie, pracovať,pomáhať iným a vychovávať deti. Sú motiváciou mužov sa stať lepšími a pracovať viac.

Možno sa pýtate, načo ženy bojujú ešte aj o ženské práva, keď existujú aj ľudské práva. Realita bohužiaľ ukazuje, že práva sú mnohým upierané vo svete aj práve kvôli tomu, že je niekto ženského pohlavia. V ideálnom svete by sa to diať nemalo, pretože právo na život, sloboda, súkromie, životné podmienky a bezpečnosť by mali byť samozrejmosť. Preto vznikli aj osobité práva žien v spoločnosti.

blonďavá žena

Mnohé talentované a inteligentné ženy zohrávajú či zohrali dôležité úlohy v ľudských dejinách. Nie všetky z nich priamo riešili ženské problémy. Hnutie za ženské práva môžu tvoriť obe pohlavia, pracujú na zlepšení života žien ako skupiny v spoločnosti. V histórii mali ženy ťažší život, pretože v tradičnej spoločnosti mali miesto najmä v domácnosti, ako manželky a matky.  Niektoré boli prakticky neviditeľné a ich hlas nebol vypočutý. Aj napriek tomu sa niektoré uplatnili v kultúrnom a politickom živote a zapísali do histórie. Samozrejmosťou boli aj ženské aktivistky.

kreslená žena

Feminizmus je dnes kontroverznou témou, pretože každý človek má o ňom inú predstavu. V každom období však riešil rôzne problémy. Ženy stále bojujú za rovnosť, podarilo sa im vybojovať právo voliť a vzdelávať sa. Je to lepšie aj s diskrimináciou na pracovisku a vo všeobecnosti aj s právom umelého prerušenia tehotenstva, no bohužiaľ nie vo všetkých krajinách. To však ženy ale aj mužov neodradí za boj toho, čo by malo byť už dávno samozrejmosťou.

You may also like...