Genetika

Genetika   Tak čo keby sme si niečo povedali o genetike. Je to vedná disciplína biológie, ktorá skúma dedičnosť a premenlivosť.   Túto genetiku založil Johann Gregor Mendel, ktorý v roku 1865 vyslovil...

Metrológie

Metrológia   Metrológia predstavuje odbor zaoberajúci sa meraním, meracími jednotkami, metódami merania, meradlami, stanovením fyzikálnych a materiálových konštánt a prípadne istými vlastnosťami osôb, ktoré meranie vykonávajú.  V súčasnosti predstavuje metrológia vyspelú vedeckú a technickú disciplínu nevyhnutnú pre vyspelú...
Menu